Callcenter +46 (0) 770 - 790 700

Check-in

Incheckning

På Direktflygs destinationer Umeå, Östersund, Hagfors, Torsby och Sveg öppnar incheckningen 40 minuter innan avgång. Incheckningen stänger 20 minuter (25 minuter om du skall checka in bagage) innan avgång på dessa destinationer.

På Direktflygs destinationer Arlanda Terminal 3, Vilhelmina, Lycksele, Hemavan och Kramfors öppnar incheckningen 60 minuter innan avgång. Incheckningen stänger 30 minuter innan avgång på dessa destinationer.

Kom inte i sista sekund till flygplatsen, gör allt för många det hinner vi inte checka in alla passagerare innan avgång med försening som följd. När incheckningen stängt har en bokad passagerare avverkat sin plats och resenär som står på väntelista får tillträde till denna.

Umeå, Östersund, Sveg, Hagfors, Torsby
Incheckningen öppnar 40 minuter innan avgång.
Incheckningen stänger 20 minuter innan avgång (25 minuter om du skall checka in bagage).

Arlanda Terminal 3
Incheckningen öppnar 60 minuter innan avgång.
Incheckningen stänger 30 minuter innan avgång.

Vilhelmina, Lycksele, Hemavan, Kramfors
Incheckningen öppnar 60 minuter innan avgång.
Incheckningen stänger 30 minuter innan avgång.